+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com
Slika
Od 30.06-03.07.2017. grupa korisnika, roditelja i osoblja Centra „Koraci nade“ imala je jedinstvenu priliku da posjeti Republiku Tursku.
Slika
U subotu 20.05.2017. družili smo se sa studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i bolje upoznali kroz različite edukativno -zabavne igre.  Ovaj dan studenti su nazvali "Od srca do srca...
Slika
Osoblje Centra "Koraci nade" imalo je priliku da prisustvuje Konferenciji „Informaciono komunikacione tehnologije za sve (IKT za sve)“ u Novom Sadu 12. maja 2017. u ŠOSO „Milan Petrović“....
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0