+387 35 205 707 | koracinade@hotmail.com

"Art zona za sve"

15.09.2018
Slika
Dramska grupa Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ kao jedini predstavnici Bosne i Hercegovine imala je čast i zadovoljstvo da od 12-14.09.2018. prisustvuje III Međunarodnom inkluz...
Slika
Dana 31.08.2018.godine održana je primopredaja novog kombi vozila za djecu sa invaliditetom korisnike Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla. Vozilo je donacija Rotary cluba Hofbur...
Slika
Projekat Jačanje socijalne uključenosti djece i mladih sa invaliditetom koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska uni...
Slika
Kao i svake godine decembar je poseban mjesec za naše korisnike. To je mjesec druženja, zabave i poklona kojima se djeca posebno raduju. Interes pojedinaca i organizacija da nas posjete i obraduju n...
Slika
Predstavnici Centra „Koraci nade“ u periodu od 13-16.11.2017.god. učestvovali su na IV Međunarodnom dramskom festivalu „Igre bez maski“ u Skoplju (Makedonija)
  Misija
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama "Koraci nade" pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja, kroz usklađeni timski rad.
 Vizija
Sistematskim razvijanjem savremenih modela servisa za djecu sa višestrukim smetnjama obezbijediti prepoznatljivost centra, kao ustanove, značajne za javni sektor i time osigurati trajnu održivost.
0 0